M

Tower

Návrh loga pre bar a lounge s názvom Tower, krorý sídli v unikátnych priestoroch 3-poschodovej veže s terasou na jej streche. Veža má pôvodný charakter veží, ktorých je v Trnave niekoľko a je zasadená do systému trnavských hradieb z 13. storočia. Pri návrhu loga bol kladený dôraz na jej unikátnu architektúru, ktorá je premietnutá do jednuchých línií geometrického monogramu loga, ktorý je siluetou stavby. Logo je doplnené fontom písma, vytvoreným špeciálne k logu, ktoré pozostáva z rovnako geometrických liniek. Pre klienta som ďalej riešila, označenie prevádzky, tlačoviny a vizuály pre online.

Tower

Tower

Tower

Tower

Tower

Tower

Tower

Tower

Máte záujem o spoluprácu?

‹ MotivoFrida Art Café ›
Milde | tvorba web stránok | Cookies politika | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Nastavenie cookies